034/34-34-10 zpuskg@gmail.com

Menu

Konkurs za prijem studenata u odmarališta „Ratko Mitrović“ i „Radojka Lakić“

By In Konkursi, Vesti On јул 24, 2014


ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENjE STUDENATA KRAGUJEVCA
USTANOVA STUDENTSKO ODMARALIŠTE BEOGRAD

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJERASPISUJE

K O N K U R S

ZA PRIJEM STUDENATA U STUDENTSKA ODMARALIŠTA

1. “RATKO MITROVIĆ” NA ZLATIBORU

2. “RADOJKA LAKIĆ” NA AVALI
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

SMENE ZA PERIOD JUL – DECEMBAR 2015. GODINE

03.07./10.07.                31.07./07.08.             28.08./04.09.          25.09./02.10.

10.07./17.07.                07.08./14.08.             04.09./11.09.          02.10./09.10.

17.07./24.07.                14.08./21.08.             11.09./18.09.          09.10./16.10.

24.07./31.07.                21.08./28.08.             18.09./25.09.          16.10./23.10

                                                                                                23.10./30.10.


U CENU URAČUNATO 7 PUNIH PANSIONA, SMEŠTAJ U 1/2, 1/3 SOBAMA

U CENU NIJE URAČUNATA BORAVIŠNA TAKSA I OSIGURANjE U IZNOSU: 938,00 DINARA ZA ODMARALIŠTE RATKO MITROVIĆ” NA ZLATIBORU I 1.029,00 DINARA ZA ODMARALIŠTE “RADOJKA LAKIĆ” NA AVALI

STUDENT IMA PRAVO NA ODMOR U TRAJANjU OD SEDAM DANA, ODNOSNO PRAVO NA OPORAVAK U TRAJANjU OD 10 DANA

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU KANDIDATI KOJI ISPUNjAVAJU SLEDEĆE USLOVE:
• STUDENTI VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE,
• KOJI SU UPISANI PRVI PUT U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI NA STUDIJE PRVOG, DRUGOG ILI TREĆEG STEPENA,
• ČIJE SE ŠKOLOVANjE FINANSIRA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE,
• KOJI IMAJU DRŽAVLjANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO DRŽAVLjANSTVO DRŽAVE U REGIONU I STRANI DRŽAVLjANI U SKLADU SA ZAKONOM.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA:
• PRIJAVA ZA PRIJEM NA KONKURS (UZIMA SE U ZPU) SA OBRASCEM BR. 2 SA PODACIMA RELEVANTNIM ZA KONKURS (IZDAJE SE U ZPU, A OVERAVA NA FAKULTETU)
• STUDENTI SA POSEBNIM POTREBAMA KOJI KONKURIŠU ZA OPORAVAK, PORED REDOVNE DOKUMENTACIJE, PRILAŽU POTVRDU STUDENTSKE POLIKLINIKE,ODNOSNO NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA SE PREDAJE U ZDRAVSTVENO POTPORNOM UDRUŽENjU STUDENATA BEOGRADA, BALKANSKA 4/I

KONKURS ZA ODMOR I OPORAVAK NA AVALI I ZLATIBORU OTVOREN JE TOKOM CELE GODINE, PRIJAVE NA KONKURS SE
PREDAJU NAJKASNIJE 8 DANA PRED POČETAK SMENE
RANG LISTA IZLAZI PO ZAVRŠETKU KONKURSA,UPUTI SE DELE 5 DANA PRE POČETKA SVAKE SMENE U ZPU STUDENATA BEOGRADA.

Link za preuzimanje prijave:

Prijava na konkurs


Pre-made Skins

Here you can see the pre-made skins for Vertikal. Vertikal is a true high quality and clean multi-purpose theme which will fit for any business and websites.

Please take a look at these demos. We believe Vertikal will suit for you and you will love it as much as we do...